Zvolit vůz
Vyberte vůz z nabídky
Hledat naše produkty

Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky slouží k tomu, aby obchodní vztahy se zákazníky měly právně závazný základ pro obě strany. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí českým právním řádem a těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

Karel Procházka je jako provozovatel internetových stránek www.schmiedmann.cz oprávněn v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. povinen zaručit všem uživatelům těchto internetových stránek ochranu jejich osobních údajů. Vzájemné vztahy provozovatele a uživatelů těchto internetových stránek se řídí níže uvedenými pravidly. Souhlas s těmito pravidly vyjadřují uživatelé samotným vstupem na tyto internetové stránky.

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu těchto stránek (texty, obrázky, fotografie, grafická úprava, design stránek, programové kódy). Uživateli je přísně zakázáno jakékoliv použití obsahu těchto stránek bez předchozí dohody s provozovatelem. Pro jakékoliv užití, které není podle zákona dovoleno, je nutné získat písemné potvrzení autora zprostředkované provozovatelem.

Prodávající:
Karel Procházka, IČ 65624629, DIČ CZ7210132578
se sídlem K Bříze 344, 46312, Šimonovice

Kupující (zákazník):
Kupující (spotřebitel dle občanského zákoníku) předá při zahájení obchodního vztahu prodávajícímu pouze své kontaktní údaje. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

2. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající si dále vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoliv údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

3. Věnujte prosím pozornost objednávání zboží v internetovém obchodě na základě VIN čísla karosérie vozu.

Varianta vozu, rok a model jsou identifikovány automaticky. Výbava či další upřesnění jako typ převodovky nemusí být odpovídat skutečnosti. To znamená, že mohou být zobrazeny i díly, které se NEHODÍ na váš vůz a proto prosím věnujte pozornost popisu produktu. Totéž platí pro ruční vyhledání modelu (bez čísla VIN). Neneseme tedy odpovědnost za chybně objednané díly. Popis produktu a jeho určení se rozchází se skutečnou konfigurací vozu u zákazníka. Příklad: Zákazník si objednal chladič, který se objevil ve výsledku vyhledávání a byl vybrán model, ale v popisu produktu je uvedeno, že chladič pasuje pouze na modely s automatickou převodovkou, ale zákazník má model s manuální převodovkou. Seznam výbavy/možností vašeho vozu můžete získat na této webové stránce www.mdecoder.com nebo díl najdete v online ETK www.realoem.com nebo nás kontaktujte, abychom vám vybavení/možnosti vytiskli nebo dohledali hledaný díl.

4. Správnost zveřejněných informací a cen produktů

Prodávající usiluje o správný a aktuální stav informací poskytovaných na internetových stránkách. Přesto nemůže plně vyloučit chyby, nejasnosti či neaktuálnosti informací. Proto nepřebírá žádnou odpovědnost za hmotné i nehmotné škody, které vzniknou přímo či nepřímo použitím takových informací, a doporučuje potvrzení jejich správnosti a hlavně aktuálnosti dotazem u pracovníků portálu. Stále však platí, že za správnost určení odpovídá vždy zákazník. Zároveň si vyhrazujeme právo zvýšit cenu produktu z neodkladných důvodů u již potvrzené objednávky bez souhlasu zákazníka až do výše 20 %!

5. Objednání zboží

Zákazník prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách provozovatele učiní objednávku zboží, která obsahuje druh zboží, jeho množství, cenu, jméno a kontaktní údaje kupujícího a místo dodání. Tato objednávka je návrhem kupní smlouvy a zákazník jejím podáním stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a souhlasí s nimi. Každá řádně dokončená objednávka se stává závaznou a pouze pracovníci portálu ji mohou zrušit po dohodě s kupujícím či z jiných nepřekonatelných příčin. Takto učiněnou objednávku potvrdí prodávající zákazníkovi e-mailem s číslem objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem, domluví se prodávající se zákazníkem na individuálním termínu dodání případně navrhne dodání jiného adekvátního zboží či provede zaslání neúplné objednávky.

Odesláním objednávky zákazník souhlasí s cenou zboží, která může být navýšena až o 20 %. Pokud dojde k situaci, kdy objednatel (zákazník) bez udání důvodu nepřevezme zásilku s objednávkou přepravovanou smluvním partnerem, jsme oprávněni vymáhat vzniklou škodu až do výše 30 % objemu objednávky s DPH.

6. Platební podmínky

Objednané zboží zasíláme přepravními službami pro Českou republiku s úhradou při převzetí zásilky. Zákazník může zvolit i úhradu bankovním převodem předem v domácí měně či EUR měně. Vyhrazujeme si právo u jakékoliv objednávky vybírat z bezpečnostních důvodů zálohu po dohodě se zákazníkem. Toto bude zvlášť uplatňováno u objednávek motorsport/ speciálních dílů a objednávek nad 10.000 Kč včetně DPH. Pozor, u speciálních objednávek pro motorsport, originálních dílů a speciálně dodávaných dílů nad 10.000 Kč včetně DPH není možné uplatnit právo na vrácení výrobku do 14 dnů. Do 24 hodin od podání objednávky dostane kupující informaci s potvrzením objednávky a jejím pořadovým číslem, dále předpokládaný termín dodání zboží ode dne připsání částky na účet v případě platby převodem a platební údaje. Do doby zaplacení zboží je zboží majetkem prodávajícího.

7. Reklamace – viz reklamační řád

Reklamace jsou vyřizovány standardním způsobem v souladu s platnou právní legislativou. Doporučujeme zákazníkům věnovat patřičnou pozornost převzetí zboží s ohledem na možné poškození a tím předejít případným nesrovnalostem. Reklamaci je nutné uplanit neprodleně do 48 hodin od převzetí zboží.

8. Dodací podmínky

Termín dodání oznámí prodávající kupujícímu při potvrzení objednávky. Datum doručení se řídí dostupností ve skladu webového obchodu a zároveň skladové dostupnosti u dodavatelů s návazností na podmínky přepravy od subdodavatelů. Prodávající informuje kupujícího o odhadované době dodání a možném prodlení, tuto informaci podá prodávající současně s potvrzením objednávky. Dodavatel si vyhrazuje právo odchýlit se od dohodnutého termínu dodání o 10 pracovních dnů.

Doručení zásilky je na území ČR a SR prováděno prostřednictvím přepravních společností DPD a u objemných zásilek společností TOPTRANS. Řidiči mohou telefonicky kontaktovat zákazníka v den doručení zásilky, aby s ním domluvili podrobnosti předání, oznámí mu přibližný čas doručení a další případné náležitosti. Zásilka bývá standardně doručována mezi 8. a 21. hodinou v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, ale lze ji upřesnit po kontaktu s řidičem). V případě nezastižení na uvedené adrese dodání zanechá přepravce oznámení a balík se pokusí doručit ještě jednou následující pracovní den. Cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce přepravce. Číslo zásilky poskytujeme na vyžádání.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky – zejména druh a množství zboží a neporušenost obalů podle přiloženého daňového dokladu.

9. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Výjimkou jsou účelové produkty pro motosport, speciální díly na objednávku (například podvozkové kity, brzdové kity, laděné výfukové díly), originální díly a produkty spotřebního a elektronického/elektrického charakteru jako například CD podklady pro navigace, žárovky, řídící jednotky, LED žárovky, multimediální jednotky a atd. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně nebo emailovou zprávou. Pokud se tak zákazník rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu s originálním dokladem o koupi doručit na adresu prodávajícího. Před vrácením zboží kupující zašle e-mail se sdělením čísla daňového dokladu a současně sdělí číslo bankovního účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku. Od této částky budou odečteny skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (zejm. náklady na dopravu) a náklady či sankce výrobce, které prodávající přeúčtuje na kupujícího. Maximálně do výše 30 % z objemu objednávky. Prodávající má povinnost vrátit zákazníkovi konečnou částku nejpozději do 14 dnů od obdržení předmětu kupní smlouvy.

 

Důležité: neproplácíme náklady spojené s doručením vratné zásilky od zákazníka na adresu eshopu. Paragraf 1832 odst. 3 zákona č. 89/2012 sbírky.

10. Reklamační řád

Obecné podmínky reklamace

Povinnosti kupujícího
Kupující je povinen si dodané zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
a) poštou na adresu skladu SCHMIEDMANN, Karel Procházka, K Bříze 344, 46312 Šimonovice, kdy dnem převzetí zásilky se rozumí zahájení reklamačního řízení.

Kupující je povinen uvést:
a) doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, daňový doklad)
b) nejvýstižnější popis závad a jejich projevů včetně přiložené fotodokumentace závady či videa.

 

Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 20 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak (neplatí pro fyzické osoby s IČ a právnické osoby). Reklamační řízení vedené mezi prodávajícím: Karel Procházka, IČ 65624629 a kupujícím firemním objektem (fyzickou osobou s IČ nebo právnickou osobou) nemají stanovenou konkrétní lhůtu pro vyřízení.


Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládán dodací list (popř. faktura, daňový doklad), který může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího (přepravního) listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím (přepravním) listem a skutečně dodaným zbožím nebo zjistí-li přímo při převzetí poškození zboží, doporučuje prodávající takto dodané zboží od dopravce nepřevzít a o této skutečnosti informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu případná pozdější reklamace nebude uznána.

Záruční podmínky
a) Záruční doba je 24 měsíců s výjimkou výrobků pro účely motosportu/speciálních dílů na objednávku. Tato doba začíná dnem převzetí zboží.
b) Je-li závada odstranitelná, bude vada bezplatně odstraněna. V případě neodstranitelné vady bude zboží vyměněno na náklady prodávajícího.
c) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

- neodborné montáže, zacházení či obsluhy nebo použití zboží v rozporu se stanoveným technologickým postupem – používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci nebo jiného porušení technologické kázně.

- poškození zboží přírodními živly.

- poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s technologickými či jinými podmínkami uvedenými v dokumentaci, například v motosportu.

- opotřebením po mez stanovenou zákonem.

- zboží bylo poškozeno použitím v rozporu s podmínkami uvedenými v obchodních, reklamačních či záručních podmínkách nebo v rozporu s všeobecnými zásadami platnými pro použití nebo spotřebu obdobného zboží.

- uplatnění záruky se nevztahuje na výrobky elektronického charakteru, podvozkové a brzdové díly.

Postup při výměně (reklamaci) zboží


Odběratel neprodleně kontaktuje dodavatele emailem nebo telefonicky. Na základě této komunikace navrhne dodavatel způsob přepravy zboží na svou adresu, případně si tuto dopravu může odběratel zajistit sám. Po převzetí zboží na adrese pobočky dodavatele tento o tom informuje odběratele a dále bude zahájen domluvený způsob výměny, popř. zákonem stanovený způsob reklamace zboží.

Doporučení při přejímání zásilek


Při převzetí zboží je v zájmu kupujícího pečlivě si překontrolovat obsah zásilky, na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nemusí být brán zřetel. Podepsáním dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku.

Vzhledem k tomu, že dopravu Vámi objednaného zboží ve většině případů zajišťuje třetí osoba, dodržujte následující postup:

Při dodání zboží si pečlivě zkontrolujte stav zboží. Je-li vše v pořádku, potvrďte převzetí zboží podepsáním dodacího (přepravního) listu. Jeho podepsáním vyjadřujete souhlas s tím, že zboží bylo dodáno bez vad a v množství, které je uvedeno v dodacím listu.

Má-li zboží jakékoli vady v okamžiku dodání nebo nesouhlasí druh nebo množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout.

Pokud nebudou zaznamenány informace o vadách na dodacím (přepravním) listě, reklamační řízení nemusí být zahájeno.

11. Kompenzace/jiné náklady

Nejsme výrobci produktů, které inzerujeme na webové stránce. Z tohoto důvodu nemůžeme vlastními prostředky ovlivnit jejich kvalitu. V případě montáže zakoupených dílů a doplňků v našem servisním středisku, je každá záruční manipulace bezplatná. Nemůžeme kompenzovat jakékoliv servisní náklady spojené s vadou u nás zakoupených výrobků.

Zákazník má tyto možnosti:

a) uplatňovat reklamaci vadného dílu v našem servisním středisku

b) zaslat vadný díl na adresu prodávajícího bez nároku na kompenzaci nákladů za jiné servisní středisko

12. Podmínky pro nakupující mimo území ČR

V případě, že kupujícím objednané zboží má být doručeno mimo území České republiky a Slovenska, dochází k následujícím úpravám obchodních podmínek a kupní smlouvy. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem uzavření závazné objednávky. Pro zákazníky mimo území České republiky a Slovenska platí pouze jediný typ úhrady, a to vždy předem bankovním převodem v Kč nebo EUR podle předchozí dohody. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží, jakmile předá zboží k dispozici kupujícímu k jeho vlastní přepravě v některé ze svých provozoven (skladů) nebo zboží předá k přepravě přepravci, kterého prodávajícímu určí kupující. Nebezpečí nahodilé ztráty nebo zhoršení zboží, jakož i jakékoliv dodatečně vzniklé náklady, přecházejí z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu nebo předáním zboží přepravci určenému kupujícím. Nebude-li zboží kupujícím při předání převzato (vyzvednuto) a/nebo mu nebude předáno pro nezaplacení kupní ceny, přechází vlastnické právo zpět na prodávajícího poté, co mu bude zboží vráceno.

Prodávající neodpovídá za proclení zboží k dovozu do jiné země nebo za úhradu cel, daní a jiných poplatků souvisejících s dovozem zboží do země určené kupujícím. Kupující je povinen zajistit všechny náležitosti související s dovozem zboží, zejména je povinen splnit všechny oznamovací povinnosti a povinnost uhradit příslušná cla, daně a jiné poplatky, které souvisejí s dovozem zboží, a to v souladu s právním řádem příslušné cílové země.

Pro posouzení všech ustanovení uzavřené smlouvy a pro případné spory z této smlouvy je rozhodné právo České republiky. Aplikace jednotného kupního práva OSN (Dohoda o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží ze dne 11. 4. 1980) je vyloučena.

13. Zpětný odběr

Místem zpětného odběru je fakturační adresa uvedená na daňových dokladech.

14. Ochrana osobních údajů

Kupující uzavřením Kupní smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby jeho Osobní údaje byly Společností shromážděny, archivovány a používány (a to i za pomocí elektronických informačních systémů) pro účely usnadnění objednávek kupujícího, vyřizování reklamací, účely informování o nových službách a produktech Společnosti a rozesílání reklamních materiálů Společnosti. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze Společnosti a pouze jejím oprávněným zaměstnancům, obchodním zástupcům a smluvním partnerům, kteří zajišťují pro Společnost splnění závazků z Kupních smluv (např. dopravcům), a to pouze v omezené míře umožňující řádné plnění Kupních smluv. Kupující bere na vědomí, že tento souhlas s výše uvedeným zpracováním jeho osobních údajů je plně dobrovolný, že mu na požádání bude umožněn přístup k takto shromážděným Osobním údajům a že je oprávněn po Společnosti žádat případně opravu anebo likvidaci nesprávně nebo neoprávněně zpracovaných osobních údajů nebo vysvětlení ohledně jejich zpracovávání. Kupující souhlasí rovněž s tím, že mu může být nabízena/zasílána marketingová reklama Společnosti i prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací. Společnost archivuje údaje obsažené v uzavřených Kupních smlouvách a odpovídajícím způsobem zajišťuje jejich ochranu.

15. Vysvětlení pojmů

MOTORSPORT/RACING – výrobky takto označené nejsou určeny pro provoz na pozemních komunikacích, ale pouze pro použití na uzavřených tratích. Neodpovídají tedy podmínkám, které stanovuje Zákon o provozu na pozemních komunikacích.

SPECIÁLNÍ DÍLY – jsou díly, kity a komponenty, které jsou vyrobeny speciálně podle požadavku zákazníka a na jeho výslovné přání/objednávku či díly, které prodávající nechal individuálně dodat/dovézt na výslovné přání/objednávku zákazníka. Důležité: při výrobě speciální dílů například sportovních podvozků se používají původní originální díly, které již po výrobě není možné opět použít/namontovat. Speciální díly není možné reklamovat ani je vracet či žádat vrácení dílů dodaných jako vzor v původním stavu.

16. Disclaimer

Vyhrazujeme si právo provádět změny, včetně změn v cenách, obsahu, popisu, termínů atd. bez jakéhokoliv upozornění. Jakmile zákazník obdrží potvrzení o přijetí objednávky, ta se stává závaznou a v případě odmítnutí ze strany zákazníka bez předchozí dohody, může být vymáhána celé její úhrada či náklady spojené s jejím vyřízením. Speciální nabídky jsou platné pouze do vyprodání zásob a dále nemohou být již poskytovány.

17. Účinnost

Účinnost těchto všeobecných obchodních podmínek nastává dnem 1. Dubna 2012.

Thank you for visiting
Schmiedmann!
We noticed you are from...

United States United States