Zvolit vůz
Vyberte vůz z nabídky
Hledat naše produkty

Ochrana osobních údajů u Schmiedmann

Společnost Schmiedmann shromažďuje následující osobní údaje při nákupu nebo vytvoření uživatele/registrace na našem internetovém obchodě.

  • Identifikační údaje (jméno, addresa, telefonní číslo)
  • Emailová adresa
  • VAT/DIČ (v případě firemního zákazníka)
  • Případně SPZ vozu nebo VIN číslo karosérie, pokud je zákazníkem poskytnuto


Výše uvedené údaje slouží výhradně k vyřízení zákaznické objednávky. Informace jsou přenášeny zašifrované a ukládány tak, že k nim mají přístup pouze pověření zákazníci a správci dat, kterří jsou společností Schmiedmann pověřeni.

V zásadě nejsou informace poskytované třetím stranám. Vaše běžné kontaktní údaje však mohou být sděleny našim spolupracovníkům, pokud budeme potřebovat jejich pomoc při plnění smlouvy.

Kromě toho můžeme použít získané údaje v případě, že je jejich zpracování nutné k tomu, aby spolenost Schmiedmann (nebo třetí strana) sledovala oprávněný zájem a pokud to předem nezvážíte. (Například při vyřízování reklamace).

Jiné zpřístupnění je povoleno pouze tehdy, že se jedná o výjimečné okolnosti a platné zákony toto umožňují.

Vaše osobní údaje jsou ukládány zpravidla po dobu 5 let od konce fiskálního roku, kterého se to týká. Příklad: pokud se jedná o obchodní případ uplynulého listopadu 2017, tak po uplynulém kalendářním roce následuje fiskální rok, budou osobní údaje uloženy do konce roku 2022. Po tomto období nejsou již získané informace relevantní a budou vymazány.


Elektronické platby se provádějí pomocí zabezpečené šifrované metody. Řešení je schváleno spoleřností NETS.

Nákupní systém používá cookies ke správě obsahu nákupního košíku. Cookie je soubor uložený na Vašem vlastním počítači. Tyto cookies neobsahují žádné osobní údaje. Viz naše zásady používání osobních údajů - cookie policy zde

Kromě toho zaznamenáváme IP adresu, ze které se nakupuje. Tyto informace se běžně nepoužívají, ale mohou být použity v případě policejního vyšetřování. Falešné objednávky budou taktéž hlášeny PČR.


Na naší hlavní webové stránce je možné registrovat e-mail adresu k odběru novinek ze společnosti Schmiedmann. Posíláme novinky, nabídky a jiné informace ze společnosti. Z této služby je možné se kdykoliv odhlásit ve spodní části každého zaslaného newsletteru v případě potřeby.

 

Řídíme se zákonem o ochraně osobních údajů a v případě námitek se budeme podle něj řídit a námitky řešit.

Vyhrazujeme si právo tyto Privacy Policy upravovat podle potřeby. Po změně údajů bude vždy provedena aktualizace data poslední změny. Tyto pokyny jsou aktualizovány v případě potřeby jednou za rok.

Pokud si chcete stěžovat na to jakým způsobem zpracovává společnost Schmiedmann osobní údaje, musíte kontaktovat společnost Datatilsynet.

 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 Copenhagen K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Správce dat
Schmiedmann Odense A / S
Herluf Trolles vej 15
5220 Odense SØ
Tel .: +45 65 94 15 45
VAT: 29634602
E-mail: compliance@schmiedmann.com
 

Poslední aktualizace: 20-03-2019

Thank you for visiting
Schmiedmann!
We noticed you are from...

United States United States